SZANOWNI RODZICE

Epidemia trwa - nasila się właśnie jej czwarta fala. Od początku martwimy się i działamy na rzecz nauczania jak i troski o zdrowie dzieci. Właśnie dlatego opracowany i wdrożony został system nauczania stacjonarnego, jak również warunki techniczne do nauczania zdalnego.

Miniony rok szkolny dowiódł, że znaczna modyfikacja nauczania stacjonarnego służy efektom pracy i zdrowiu całej społeczności szkolnej. Służy i będzie służyć, gdy zachowamy ostrożność w trakcie pobytu w szkole (dezynfekcja, maseczki w pomieszczeniach ogólnodostępnych czy dystans). Co bardzo ważne - w przypadkach zauważenia objawów przeziębienia, złego samopoczucia nie przysyłajcie dziecka do szkoły. Zasięgnijcie opinii lekarza. W takiej sytuacji można skorzystać również z nauczania zdalnego.

Liczę na zrozumienie i życzę zdrowia.

Dyrektor
Jerzy T. Szynder