W dniu 14 grudnia 2022r odbył się w naszej Szkole XV Festiwal na Smyczki i Gitarę. Jest to nasz Szkolny Konkurs dla skrzypków, wiolonczelistów i gitarzystów. Dzieli się on na
dwie grupy - w pierwszej biorą udział uczniowie z klasy III i IV, a w drugiej z klasy V i VI W sumie było 15 uczestników. Jury tego konkursu stanowią nauczyciele uczący w naszej szkole na skrzypcach, wiolonczeli i gitarze. Oto wyniki konkursu - w pierwszej grupie Jury nagrodziło Dyplomem Laureata :

  • Zuzannę Chomicz,
  • Aleksandrę Szkoda
  • Tomasza Waszak
  • Adama Witek,

oraz przyznało jeden Dyplom Wyróżnienia dla Katarzyny Mendaluk.

W drugiej grupie Dyplom Laureata otrzymały :

  • Helena Kiraga
  • Magdalena Janecka
  • Aleksandra Kaczmarek,

Z kolei Dyplom Wyróżnienia Jury przyznało Aleksandrze Bubel i Martynie Nalewajko.

Każdy z uczestników Festiwalu otrzymał słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców działającą w Naszej Szkole. Festiwal prowadziła Pani Agatą Dąbrowska a zorganizowała go Pani Danuta Bylica.
Gratuluję wszystkim uczestnikom (a zwłaszcza nagrodzonym) i życzę dalszych sukcesów

Danuta Bylica