Przypominamy, że 14 października - Dzień Edukacji Narodowej (popularnie zwany Dniem Nauczyciela) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych