14 grudnia 2021 roku miała miejsce niezwykle przyjemna "mała" uroczystość. Dyrektor szkoły Jerzy Szynder wręczył ostatniej czwórce uczniów naszej szkoły stypendia Centrum Edukacji Artystycznej

(Centrum Edukacji Artystycznej było fundatorem stypendiów, a przyznawał je Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. Stypendia w tym roku otrzymali następujący uczniowie:

 • Helena Kiraga
 • Martyną Nalewajko
 • Bartosz Wilczyński
 • Aleksander Szynder
 • Filip Bywalec
 • Feliks Kiraga
 • Szymon Jacków
 • Anna Pukaluk
 • Aleksandra Kaczmarek
 • Anna Kosiak
 • Ignacy Pilichaty

Dyrektor wręczał dyplomy na popisach klasowych, a wczoraj ostatni uczniowie odebrali dyplomy podczas ogłoszenia wyników szkolnego Konkursu na smyczki i gitarę. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Paweł Literski