• 09.12.2021 (czwartek) - zajęcia z chóru z p.Natalią odbędą się zagadnie z planem.