Drodzy uczniowie, szanowni rodzice!

W tytule zabrakło nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi. Posiedzenia Rady Pedagogicznej czy codzienny kontakt stwarzał możliwość złożenia pracownikom szkoły słów uznania i wdzięczności za trud całorocznej pracy w „trybie stacjonarnym”.

Stan - co ważne - słabnącej pandemii nie pozwolił jednak na uroczyste spotkania z uczniami i rodzicami według przedpandemicznych wzorów. W niewielkich grupach, w cichości klas, promocyjne świadectwa i nagrody Rady Pedagogicznej wręczyli nauczyciele. Wiem, nauczyciele, uczniowie i rodzice zasłużyli na większą widownię, na kilka taktów muzyki płynącej ze sceny i kilka zdań dyrektora szkoły.
Mimo pandemii, rok był dobry. Przyjęte rozwiązania sprawdziły się, były bezpieczne i spotkały się z akceptacją nauczycieli, uczniów i rodziców. To cieszy, bardzo cieszy! Ochroniliśmy zdrowie całej społeczności szkoły. Dzięki stacjonarnemu nauczaniu (z elementami on-line) osiągnęliśmy dobre efekty wychowawcze i pomogliśmy uczniom podtrzymać żywe kontakty koleżeńskie.
Aktywność szkoły w bezpiecznej formie była zachowana. Dziękuję wszystkim bez wyjątku za wysiłek, zrozumienie, wytrwałość, wiarę, że warto, że radzimy sobie i za nadzieję, że będzie lepiej.

Z wyrazami szacunku
Jerzy T. Szynder
dyrektor