Stacks Image 16

Dyrektor Szkoły nauczyciel dyplomowany mgr Jerzy Tadeusz Szynder

zastępca dyrektora nauczyciel dyplomowany mgr Adam Świdziński

wicedyrektor@psm.wer.pl

Kierownik Dydaktyki i Wychowania

mgr Paweł Literski

Kierownicy zespołów przedmiotowych

mgr Alicja Aksentowicz (instrumenty klawiszowe)
mgr Adam Świdziński (instrumenty smyczkowe)
mgr Mirosław Jędrzejewski (instrumenty dęte)

Fortepian

mgr Alicja Aksentowicz
mgr Joanna Bogdanowicz
mgr Lucyna Jędrzejewska
lic. Zdzisława Gothszalk
mgr Joanna Kalbarczyk
----------

Akordeon

mgr Krzysztof Koszewski
mgr Ryszard Żmijowski
----------

Gitara

lic. Agata Dąbek
----------

Skrzypce

mgr Beata Gołemberska
mgr Patrycja Śmiejczak-Świdzińska
mgr Adam Świdziński
mgr Agata Dąbrowska
----------

Wiolonczela

mgr Danuta Bylica
----------

Flet

mgr Renata Wojtkowiak
mgr Agata Bywalec
----------

Klarnet

mgr Bartosz Ostrowski
----------

Saksofon

mgr Mirosław Jędrzejewski
----------

Instrumenty dęte blaszane

mgr Paweł Literski
----------

Zajęcia teoretyczne

mgr Natalia Ostrowska
mgr Magdalena Rozynek-Siring
mgr Anna Zatwarnicka
----------

Chór i orkiestra

mgr Natalia Ostrowska
----------

Biblioteka

mgr Alicja Ratajczak-Łój

Główny księgowy

mgr Joanna Deplewska
----------

Sekretariat

mgr Marek Szynder [Sekretarz szkoły]
mgr Aleksandra Lesiewicz
----------

Pracownicy obsługi

Lesław Cichocki
Elżbieta Mazurkiewicz
Maria Lesiewicz

gdzie

   

teraz

   

?