Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Agata Bywalec - przewodnicząca

Paulina Jacków - sekretarz
Urszula Woldańska - skarbnik

Ewelina Siekierka - czł.
Beata Tomasiewicz - czł.
Konto bankowe Rady Rodziców
PKO BP O/Nowa Sól 46 1020 5402 0000 0102 0022 5581
Opłata roczna na fundusz Rady Rodziców wynosi 20 zł i jest dobrowolna.
Kontakt
Działalność Rady Rodziców jest jawna.