Powstałe w 1953 r. Społeczne Ognisko Muzyczne stało się podłożem do utworzenia w 1965 r. Społecznej Szkoły Muzycznej, którą 4 września 1967 roku upaństwowiono.

Wielkie zasługi w utworzeniu szkoły mają: nieżyjący już dziś Aleksander Lisiecki - dyr. Społecznego Ogniska Muzycznego i Jan Zalewski - pierwszy dyrektor szkoły. W dniu otwarcia szkoła liczyła 120 uczniów i zatrudniała 11 nauczycieli, w tym pięciu etatowych. W następnych latach szkołą kierowali Franciszek Pappelbaum (1970-1972) i Bogusław Stankowiak (1972-1983). Od 1983 roku szkołą w której zatrudnionych jest 23 nauczycieli, a naukę pobiera 200 uczniów nieprzerwanie kieruje Jerzy Tadeusz Szynder.

Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych, teoretycznych, grają w zespołach kameralnych, orkiestrze i śpiewają w chórze. Szkoła czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, organizując koncerty dla władz miasta, mieszkańców, dzieci przedszkolnych oraz młodzieży szkolnej. Uczniowie naszej szkoły biorą z powodzeniem udział w konkursach, przesłuchaniach i przeglądach zajmując wysokie lokaty.