Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015 poz 971) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą znajdującą się na Elektronicznej Platformie usług Administracji Publicznej.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/PanstwowaSzkolaMuzyczna

Link działa tylko w przypadku osoby zarejestrowanej na platformie ePUAP2, posiadającej ważny Profil Zaufany. Informacja, jak założyć Profil Zaufany dostępna jest tutaj: http://pz.gov.pl

adres skrytki ESP na ePUAP2: /PanstwowaSzkolaMuzyczna/SkrytkaESP

UWAGA: W celu złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego (PZ).