Zgodnie z § 11bc rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, w sprawie szczególnych rozwiązań w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych lub końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.