loading...
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa I
Grupa A - poniedziałek
14.15 – 15.00 kształcenie słuchu
15.05 – 15.50 rytmika
Grupa B - poniedziałek
15.55 – 16.40 kształcenie słuchu
16.45 – 17.30 rytmika
Grupa C - wtorek
16.10–16.55 rytmika
17.00–17.45 kształcenie słuchu
Grupa D - czwartek
14.30 – 15.15 kształcenie słuchu
15.20 – 16.05 rytmika
Grupa E - czwartek
14.30 – 15.15 rytmika
15.20 – 16.05 kształcenie słuchu
Grupa F - czwartek
16.10 – 16.55 rytmika
17.00 – 17.45 kształcenie słuchu
Grupa G - piątek
14.30 – 15.15 kształcenie słuchu
15.20 – 16.05 rytmika
Grupa H - piątek
16.10 – 16.55 kształcenie słuchu
17.00 – 17.45 rytmika

Zajęcia z kształcenia słuchu prowadzi p.Natalia Ostrowska, a rytmiki p. Magdalena Rozynek – Siring.
Zajęcia odbywają się w auli oraz w klasie nr 14 , budynek "A" przy ul. Zjednoczenia 42

Opłata za podręczniki i zeszyty niezbędne w klasie I wynosi 50 zł. W miarę możliwości prosimy o wpłacenie tej kwoty podczas zapisów.

 

Klasa II
Grupa A - poniedziałek
14.15 – 15.00 rytmika
15.05 – 15.55 kształcenie słuchu
Grupa B - wtorek
14.30 – 15.15 rytmika
15.20 – 16.05 kształcenie słuchu
Grupa C - wtorek
16.10 – 16.55 kształcenie słuchu
17.00 – 17.45 rytmika
Grupa D - czwartek
16.10 – 16.55 kształcenie słuchu
17.00 – 17.45 rytmika
Grupa E - piątek
14.30 – 15.15 rytmika
15.20 – 16.05 kształcenie słuchu

Zajęcia z kształcenia słuchu prowadzi p.Natalia Ostrowska, a rytmiki p. Magdalena Rozynek – Siring.
Zajęcia odbywają się w auli oraz w klasie nr 14 , budynek "A" przy ul. Zjednoczenia 42

Opłata za podręczniki i zeszyty niezbędne w klasie II wynosi 72 zł. W miarę możliwości prosimy o wpłacenie tej kwoty podczas zapisów.

 

Klasa III
Grupa A - poniedziałek
15.55 – 16.40 rytmika
16.45 – 17.30 kształcenie słuchu
Grupa B - wtorek
14.30 – 15.15 kształcenie słuchu
15.20 – 16.05 rytmika
Grupa C - piątek
16.10 – 16.55 rytmika
17.00 – 17.45 kształcenie słuchu
 
 
 

Zajęcia z kształcenia słuchu prowadzi p.Natalia Ostrowska, a rytmiki p. Magdalena Rozynek–Siring.
Zajęcia odbywają się w auli oraz w klasie nr 14 , budynek "A" przy ul. Zjednoczenia 42

Opłata za podręczniki i zeszyty niezbędne w klasie III wynosi 50 zł. W miarę możliwości prosimy o wpłacenie tej kwoty podczas zapisów.

 

Klasa IV
Grupa A - poniedziałek
15.00 – 15.45 kształcenie słuchu
15.50 – 16.35 audycje muzyczne
Grupa B - wtorek
16.40 – 17.25 kształcenie słuchu
17.30 – 18.15 audycje muzyczne
Grupa C - czwartek
16.40 – 17.25 kształcenie słuchu
17.30 – 18.15 audycje muzyczne
Grupa D - piątek
15.00 – 15.45 kształcenie słuchu
15.50 – 16.35 audycje muzyczne
 

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 w klasach IV-VI ilość miejsc w grupach wynosi 6-8 osób w zależności od liczebności dzieci w danym roczniku. O składzie grupy decyduje kolejność zapisania lub udział dziecka w innych zajęciach zbiorowych.
Szanowni Państwo, ze względu na bardzo małe grupy (plan "covidowy"), nie ma możliwości zapisów telefonicznych. O składzie grupy decyduje kolejność zapisu oraz warunki wymienione powyżej.

Zapisy odbywają się u p.Anny Zatwarnickiej w budynku B (ul.Kołłątaja) w sali nr 13 podczas dyżuru (piątek, poniedziałek, wtorek) w godzinach 15.00-18-00

Klasa V
Grupa A - poniedziałek
16.40 – 17.25 kształcenie słuchu
17.30 – 18.15 audycje muzyczne
Grupa B - wtorek
15.00 – 15.45 kształcenie słuchu
15.50 – 16.35 audycje muzyczne
Grupa C - czwartek
15.00 – 15.45 kształcenie słuchu
15.50 – 16.35 audycje muzyczne
Grupa D - piątek
16.40 – 17.25 kształcenie słuchu
17.30 – 18.15 audycje muzyczne
 
 

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 w klasach IV-VI ilość miejsc w grupach wynosi 6-8 osób w zależności od liczebności dzieci w danym roczniku. O składzie grupy decyduje kolejność zapisania lub udział dziecka w innych zajęciach zbiorowych.
Szanowni Państwo, ze względu na bardzo małe grupy (plan "covidowy"), nie ma możliwości zapisów telefonicznych. O składzie grupy decyduje kolejność zapisu oraz warunki wymienione powyżej.

Zapisy odbywają się u p.Anny Zatwarnickiej w budynku B (ul.Kołłątaja) w sali nr 13 podczas dyżuru (piątek, poniedziałek, wtorek) w godzinach 15.00-18-00

Klasa VI
Grupa A - poniedziałek
18.20 – 19.05 kształcenie słuchu
19.10 – 19.55 audycje muzyczne
Grupa B - wtorek
18.20 – 19.05 kształcenie słuchu
19.10 – 19.55 audycje muzyczne
Grupa C - czwartek
18.20 – 19.05 kształcenie słuchu
19.10 – 19.55 audycje muzyczne

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 w klasach IV-VI ilość miejsc w grupach wynosi 6-8 osób w zależności od liczebności dzieci w danym roczniku. O składzie grupy decyduje kolejność zapisania lub udział dziecka w innych zajęciach zbiorowych.
Szanowni Państwo, ze względu na bardzo małe grupy (plan "covidowy"), nie ma możliwości zapisów telefonicznych. O składzie grupy decyduje kolejność zapisu oraz warunki wymienione powyżej.

Zapisy odbywają się u p.Anny Zatwarnickiej w budynku B (ul.Kołłątaja) w sali nr 13 podczas dyżuru (piątek, poniedziałek, wtorek) w godzinach 15.00-18-00