W dniu 14 grudnia 2021r odbył się w naszej szkole już XIV Festiwal na Smyczki i Gitarę. Jest to Szkolny Konkurs dla skrzypków, wiolonczelistów i gitarzystów.

W dniu 22 listopada 2021r, po dwuletniej przerwie odbył się Koncert w Przedszkolu nr 11 w Nowej Soli. Wystąpili uczniowie z PSM I-go stopnia w Nowej Soli:

14 grudnia 2021 roku miała miejsce niezwykle przyjemna "mała" uroczystość. Dyrektor szkoły Jerzy Szynder wręczył ostatniej czwórce uczniów naszej szkoły stypendia Centrum Edukacji Artystycznej

SZANOWNI RODZICE

Epidemia trwa - nasila się właśnie jej czwarta fala. Od początku martwimy się i działamy na rzecz nauczania jak i troski o zdrowie dzieci. Właśnie dlatego opracowany i wdrożony został system nauczania stacjonarnego, jak również warunki techniczne do nauczania zdalnego.