Dnia 2 czerwca 2022 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nowej Soli odbyło się  posiedzenie LVIII sesji Rady Miasta, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022. Mianem najlepszego ucznia PSM I st. w Nowej Soli (czyli naszej szkoły) który został zgłoszony do tego zaszczytnego wyróżnienia to Maja Kościuszko. Maja jest to uczennicą klasy VI w klasie wiolonczeli Danuty Bylicy.
Maja jest Laureatką wielu konkursów, m. in. w tym roku szkolnym zdobyła Wyróżnienie na IV Międzyregionalny Konkursie Wiolonczelowym w Gorzowie Wlkp. oraz dostała Dyplom Laureata podczas XI Zielonogórskich Spotkań Wiolonczelowych w Zielonej Górze. Maja jest bardzo dobrą uczennicą, występuje solo oraz z dwoma zespołami kameralnymi (Trio fortepianowym i Trio Wiolonczelowym). Po prostu wszędzie ją widać i swoją grą utrwala dobre imię szkoły w środowisku.
Maju - gratuluję i życzę dalszych sukcesów!!!

Danuta Bylica