PLAN ZAJĘĆ WAŻNY OD 6 WRZEŚNIA 2021

Plan zajęć teoretycznych
Klasa I

Grupa A

Poniedziałek
14.30 – 15.15 kształcenie słuchu
15.20 – 16.05 rytmika

Grupa B

Poniedziałek
16.10 – 16.55 rytmika
17.00 – 17.45 kształcenie słuchu


Grupa C

Wtorek
16.10–16.55 kształcenie słuchu
17.00–17.45 rytmika


Grupa D

Czwartek
14.15 – 15.00 kształcenie słuchu
15.05 – 15.50 rytmika

Grupa E

Czwartek
14.15 – 15.00 rytmika
15.05 – 15.50 kształcenie słuchu

Grupa F

Piątek
14.30 – 15.15 kształcenie słuchu
15.20 – 16.05 rytmika

Grupa G

Piątek
15.20 – 16.05 kształcenie słuchu
16.10 – 16.55 rytmika
Klasa III

Grupa A

Poniedziałek

16.10 – 16.55 kształcenie słuchu
17.00 – 17.45 rytmika


Grupa B


Wtorek
14.30 – 15.15 kształcenie słuchu
15.20 – 16.05 rytmika

Grupa C

Czwartek
15.55 – 16.40 kształcenie słuchu
16.45 – 17.30 rytmika


Grupa D

Piątek
16.10 – 16.55 kształcenie słuchu
17.00 – 17.45 rytmika
Klasa II

Grupa A

Poniedziałek
14.30 – 15.15 rytmika
15.20 – 16.05 kształcenie słuchu


Grupa B

Wtorek
15.20 – 16.05 kształcenie słuchu
16.10 – 16.55 rytmika


Grupa C

Czwartek
15.55 – 16.40 rytmika
16.45 – 17.30 kształcenie słuchu
Klasa I
Zajęcia z kształcenia słuchu prowadzi p.Natalia Ostrowska, a rytmiki p. Magdalena Rozynek – Siring. Zajęcia odbywają się w auli oraz w klasie nr 14 , budynek "A" przy ul. Zjednoczenia 42
Opłata na zeszyt nutowy z pogrubioną pięciolinią wynosi 5 zł, podręcznik 40 zł

Klasa II
Zajęcia z kształcenia słuchu prowadzi p.Natalia Ostrowska, a rytmiki p. Magdalena Rozynek – Siring. Zajęcia odbywają się w auli oraz w klasie nr 14 , budynek "A" przy ul. Zjednoczenia 42
Opłata na zeszyt nutowy z pogrubioną pięciolinią 5 zł, podręcznik 40 zł, dyktanda 22 zł

Klasa III
Zajęcia z kształcenia słuchu prowadzi p.Natalia Ostrowska, a rytmiki p. Magdalena Rozynek – Siring. Zajęcia odbywają się w auli oraz w klasie nr 14 , budynek "A" przy ul. Zjednoczenia 42
Opłata na zeszyt nutowy z pogrubioną pięciolinią wynosi 5 zł, podręcznik 40 zł
Klasa IV

Klasa VI

Klasa V

Grupa A

poniedziałek
14.45-16.00 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa B

poniedziałek
17.25-18.40 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa C

wtorek

16.05-17.20 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa D

czwartek

16.15-17.30 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa E

piątek

15.00-16.15 kształcenie słuchu z audycjami
Grupa A

poniedziałek
18.45-20.00 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa B

wtorek
17.25-18.40 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa C

wtorek

18.45-20.00 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa D

piątek

16.20-17.35 kształcenie słuchu z audycjami
Grupa A

poniedziałek
16.05-17.20 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa B

wtorek
14.45-16.00 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa C

czwartek

14.55-16.10 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa D

czwartek

17.35-18.50 kształcenie słuchu z audycjami
Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 w klasach IV-VI ilość miejsc w grupach wynosi 6-8 osób w zależności od liczebności dzieci w danym roczniku. O składzie grupy decyduje kolejność zapisania lub udział dziecka w innych zajęciach zbiorowych. Szanowni Państwo, ze względu na bardzo małe grupy (plan "covidowy"), nie ma możliwości zapisów telefonicznych. O składzie grupy decyduje kolejność zapisu oraz warunki wymienione powyżej.
Zapisy odbywają się u p.Anny Zatwarnickiej w budynku B (ul.Kołłątaja) w sali nr 13 w czwartek i piątek w godzinach 15.00-18-00

gdzie

   

teraz

   

?