PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Plan zajęć teoretycznych
Klasa I

Grupa A

Poniedziałek
14.30 – 15.00 rytmika
15.05 – 15.50 kształcenie słuchu

Grupa B

Wtorek
14.30 – 15.00 rytmika
15.05 – 15.50 kształcenie słuchu


Grupa C

Czwartek
16.10–16.40 rytmika
16.45–17.30 kształcenie słuchu


Grupa D

Piątek
15.55 – 16.40 kształcenie słuchu
16.45 – 17.15 rytmika
Klasa III

Grupa A

Poniedziałek

14.15-15.00 kształcenie słuchu
15.00-15.30 rytmika


Grupa B


Wtorek
17.10-17.55 kształcenie słuchu
17.55-18.25 rytmika


Grupa C

Wtorek
15.55 – 16.40 kształcenie słuchu
16.45 – 17.15 rytmika


Grupa D

Czwartek
15.00 – 15.30 rytmika
15.35 – 16.20 kształcenie słuchu


Grupa E

Piątek
14.30 – 15.00 rytmika
15.05 – 15.50 kształcenie słuchu
Klasa II

Grupa A

Poniedziałek
15.55 – 16.25 rytmika
16.30 – 17.15 kształcenie słuchu


Grupa B

Poniedziałek
16.45 – 17.15 rytmika
17.20 – 18.05 kształcenie słuchu


Grupa C

Wtorek
16.10 – 16.40 rytmika
16.45 – 17.30 kształcenie słuchu

Grupa D

Czwartek
14.45–15.30 kształcenie słuchu
15.35–16.05 rytmika


Grupa E

Piątek
15.20 – 15.50 rytmika
15.55 – 16.40 kształcenie słuchu
Klasa I
Zajęcia z kształcenia słuchu i rytmiki prowadzi p. Magdalena Rozynek – Siring, Aula „A”, ul. Zjednoczenia.
Opłata na zeszyt nutowy z pogrubioną pięciolinią wynosi 5 zł.

Klasa II
Zajęcia z kształcenia słuchu prowadzi p. Joanna Kalbarczyk w sali nr 14 przy ul. Zjednoczenia.
Zajęcia z rytmiki prowadzi p. Magdalena Rozynek – Siring, Aula „A”, ul. Zjednoczenia.
Opłaty na 2 zeszyty nutowe z pogrubioną pięciolinią do kształcenia słuchu i rytmiki wynoszą 10 zł

Klasa III
Zajęcia z kształcenia słuchu i rytmiki dla grup A,B prowadzi p.Anna Zatwarnicka w budynku B przy ul.Kołłątaja.
Do grupy A i B mogą się zapisywać WYŁĄCZNIE dzieci które mają zajęcia z przedmiotu głównego w budynku B !!!
Zajęcia z kształcenia słuchu dla grup C,D,E prowadzi p. Joanna Kalbarczyk w sali nr 14 przy ul. Zjednoczenia.
Zajęcia z rytmiki dla grup C,D,E prowadzi p. Magdalena Rozynek – Siring, Aula „A”, ul. Zjednoczenia.
Opłaty na 2 zeszyty nutowe z pogrubioną pięciolinią do kształcenia słuchu i rytmiki wynoszą 10 zł.
Klasa IV

Klasa VI

Klasa V

Grupa A

poniedziałek
15.35-16.50 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa B

wtorek
14.35-15.45 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa C

czwartek

16.20-17.35 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa D

piątek

15.00-16.15 kształcenie słuchu z audycjami
Grupa A

poniedziałek
18.15-19.30 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa B

wtorek
18.30-19.45 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa C

czwartek

17.40-18.55 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa D

piątek

17.40-18.55 kształcenie słuchu z audycjami
Grupa A

poniedziałek
16.55-18.10 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa B

wtorek
15.50-17.05 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa C

czwartek

15.00-16.15 kształcenie słuchu z audycjami

Grupa D

piątek

16.20-17.35 kształcenie słuchu z audycjami
Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 w klasach IV-VI ilość miejsc w grupach wynosi 6-8 osób w zależności od liczebności dzieci w danym roczniku. O składzie grupy decyduje kolejność zapisania lub udział dziecka w innych zajęciach zbiorowych.
Zapisy odbywają się u p.Anny Zatwarnickiej w budynku B (ul.Kołłątaja) w sali nr 13 od środy do piątku w godzinach 15.00-18-00

gdzie

   

teraz

   

?