Sukcesy wiolonczelistek

2019-12-05-wiolonczele

W dniu 2 grudnia odbył się już po raz drugi w PSM I-go stopnia w Krośnie Odrzańskim Międzyregionalny Konkurs Altówkowo-Wiolonczelowy. Nasza Szkołę reprezentowały 2 uczennice z klasy wiolonczeli pani Danuty Bylicy: Martynka Nalewajko z Kl. II oraz Maja Kościuszko z kl. IV. Obie uczennice zostały Laureatkami III miejsca w swoich grupach wiekowych. Dodatkowo Maja otrzymała Dyplom i nagrodę specjalną za Szczególne Wrażenia Artystyczne. Akompaniowała pani Joanna Kalbarczyk. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Danuta Bylica