Muzyczne żniwa

cea_03_cmyk_jpg


Przesłuchania uczniów szkół muzycznych organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej - organ prowadzący szkolnictwo artystyczne z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa |Narodowego- odbywają się co dwa lata. W bieżącym roku szkolnym objęte nimi były szkoły muzyczne I stopnia. To ważny sprawdzian efektów ich pracy, ważny w dwójnasób, po pierwsze, wszystkie szkoły muzyczne miały obowiązek w nim uczestniczyć po drugie zaś, zgodnie z zasadami organizacji, został podniesiony do 22 (w skali do 25 punktowej) próg niezbędnych punktów dających jury prawo do wyróżnienia uczestnika przesłuchań.

Z analizy punktów Komisji CEA wynika, że wśród szkół naszego województwa:

  • w klasie skrzypiec:
- trzecią punktację (23,33) otrzymał Marcin Mosorzewski z klasy mgr A.Świdzińskiego
- czwartą punktację (22,66) otrzymała Klara Lachowicz z klasy mgr K.Wietrenko-Tuminskiej
  • w klasie instrumentów dętych blaszanych:
- największą punktację (22) otrzymał Julian Pilichaty z klasy mgr Pawła Literskiego
  • w klasie instrumentów dętych drewnianych:
- największą punktację (22,33) otrzymała Zuzanna Sobieniak z klasy mgr Mirosława Jędrzejewskiego
  • w klasie fortepianu:
- wyróżnienie otrzymała Maja Sebastianowicz z klasy mgr Lucyny Jędrzejewskiej

Uczniowie klasy akordeonu czy gitary, „otarli się” o punkty kwalifikujące do wyróżnienia.
Dla dopełnienia obrazu powyższych danych - mały komentarz,
- na 48 startujących pianistów dyplom laureata dostało tylko czworo uczestników w tym Maja Sebastianowicz
- na 20 startujących uczniów klas instr. dętych blaszanych, dyplom laureata otrzymał tylko jeden uczestnik, Julian Pilichaty
- na 55 uczniów klas instr. dętych drewnianych najwyższą punktację - dyplom laureata otrzymała Zuzanna Sobieniak
- wśród 31 młodych skrzypków trzecią i czwartą punktację otrzymali uczniowie naszej szkoły, Marcin Mosorzewski i Klara Lachowicz oraz oczywiście dyplomy laureata.

Wszyscy nauczyciele laureatów przesłuchań CEA - zarówno uczący jak i im akompaniujący otrzymali dyplomy potwierdzające ich wyróżniające efekty pracy.
Żaden skład Komisji CEA przesłuchującej uczniów, nie wymienił naszej szkoły wśród tych, które wymagają pracy nad podniesieniem efektów nauczania - odwrotnie - klasa skrzypiec wskazana została jako osiągająca wysoki poziom nauczania.
Duża konkurencja, wiele pracy nauczycieli, uczniów i wsparcie rodziców sprawiło wiele satysfakcji uczestnikom przesłuchań. Korzystając z możliwości technicznych, właśnie tą drogą gratuluję sukcesów ich autorom. W roku jubileuszu 50 lecia szkoły potwierdzenie poziomu pracy szkoły wzmacnia radość świętowania.Jerzy T.Szynder
dyrektor