Festiwal na smyczki i gitarę

Dnia 10 grudnia 2019 r odbył się w PSM I st. w Nowej Soli XIII Festiwal na Smyczki i Gitarę. Wzięło w nim udział 15 skrzypków i wiolonczelistów. Wykonawców oceniali nauczyciele uczący w naszej Szkole. W grupie I wyróżniono Dyplomem Laureata: Aleksandrę Kaczmarek, Maję Kościuszko i Nadię Przybylską a Dyplomem Wyróżnienia nagrodzono: Miłosza Trajera, Patrycje Kryczka i Lucie Rothermel. Z kolei w grupie II przyznano jeden Dyplom Laureata dla Agaty Mąki i trzy Dyplomy Wyróżnienia dla: Julii Hałabury, Hanny Kubów i Martyny Szczotarskiej. Festiwal zorganizowała pani Danuta Bylica a prowadziła pani Agata Dąbrowska. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu i życzymy dalszych sukcesów.

Danuta Bylica

Sukcesy wiolonczelistek

2019-12-05-wiolonczele

W dniu 2 grudnia odbył się już po raz drugi w PSM I-go stopnia w Krośnie Odrzańskim Międzyregionalny Konkurs Altówkowo-Wiolonczelowy. Nasza Szkołę reprezentowały 2 uczennice z klasy wiolonczeli pani Danuty Bylicy: Martynka Nalewajko z Kl. II oraz Maja Kościuszko z kl. IV. Obie uczennice zostały Laureatkami III miejsca w swoich grupach wiekowych. Dodatkowo Maja otrzymała Dyplom i nagrodę specjalną za Szczególne Wrażenia Artystyczne. Akompaniowała pani Joanna Kalbarczyk. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Danuta Bylica