Z ogromną tarczą z Rybnika !!!

Img_13-kopia
W dniach od 10-12 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Rybniku odbyło się X Forum Młodych Instrumentalistów. W konkursie tym są zawarte cztery kategorie: skrzypce, wiolonczela, fortepian i zespoły kameralne. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Julia Aksentowicz – skrzypce z klasy Pani Beaty Gołemebrskiej oraz Dominik Gołemberski – fortepian z klasy Pani Zdzisławy Gothszalk. Naszych młodych muzyków oceniało jury smyczkowe – przewodniczący prof. P. Głombik – wiolonczela (AM Katowice), prof. K. A. Kulka - skrzypce (UMFC Warszawa), prof. S. Pokorski – wiolonczela (AM Poznań), prof. M. Baranowski – skrzypce (AM Poznań), adt dr hab. P. Janosik – wiolonczela (AM Poznań), adt dr A. Mokrus – skrzypce (AM Katowice) i jury fortepianowe – przewodnicząca prof. M. Sikorska-Wojtacha (AM Katowice), prof. A. Tatarski (AM Poznań), adt dr hab. M. Herbowski (AM Kraków). Podczas koncertu laureatów, dwoje przewodniczących dwóch komisji, mocno podkreśliło, że poziom X Forum był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ogromne słowa uznania za świetnie przygotowany i wykonany program. Nasi uczniowie oprócz słownego uznania otrzymali również nagrody:

Dominik Gołemberski otrzymał wyróżnienie a Julia Aksentowicz otrzymała tytuł laureata I miejsca oraz nagrodę specjalną za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy. Oboje nasi młodzi adepci byli w „siódmym niebie” po usłyszeniu wyników konkursu i z jeszcze większą motywacją chcą podejść do dalszej pracy. Czekają na nich kolejne konkursy.... Serdecznie gratuluję wspaniałych wyników i sukcesów!!!!

Beata Gołemberska