„Moje dziecko – uczeń szkoły muzycznej”

16 listopada w naszej szkole gościliśmy Panią Małgorzatę Sierszeńską-Leraczyk, która jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów w zakresie psychologii muzyki. Pracownik Akademii od 1988 – obecnie adiunkt (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki). Prowadzi wykłady z psychologii, psychologii muzyki, psychologii informacji i mediów. Jest promotorem ponad 45 prac magisterskich i licencjackich, prowadzi poradnię psychologiczną dla studentów i pracowników Akademii. Interesuje się szczególnie: rodzinnymi uwarunkowaniami osiągnięć muzycznych, procesami uczenia się muzyki, funkcjonowaniem mózgu w różnych rodzajach aktywności muzycznej, problematyką tremy u muzyków. Jest też psychologiem – praktykiem w zakresie specjalistycznego poradnictwa obejmującego ludzi uzdolnionych muzycznie. Od kwietnia 2008 z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie jest kierownikiem naukowym i organizacyjnym ogólnopolskiej sieci specjalistycznych psychologicznych punktów konsultacyjnych dla szkół artystycznych, a także prowadzi ogólnopolski punkt konsultacyjny CEA w Poznaniu, dla szkół artystycznych.

Adam Świdziński