DRODZY NAUCZYCIELE, RODZICE I UCZNIOWIE

Serdecznie dziękuję za udział w przeprowadzeniu badań związanych z ewaluacją działań szkoły. Przekazane przez Was informacje posłużą do doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej Naszej Szkoły - naszej, bo tworzymy ją wspólnym wysiłkiem.
Za przysłużenie się tej idei raz jeszcze - DZIĘKUJĘ.

Jerzy T. Szynder
dyrektor

Nowa Sól, 20.03.2017 r.
W związku z udziałem chóru i orkiestry we mszy dnia 23 kwietnia oraz w bajce 17 maja od dnia 1 marca zostają ustalone następujące próby:
środy:
 • 15.30-17.35 orkiestra (w tym próba łączona z chórem od godz.17.15)
 • 17.15-17.35 chór + orkiestra
 • 17.45-18.30 chór + próba z aktorami
 • 18.30-19.00 chór
piątki od 7 kwietnia (opcjonalnie):
 • 18.45-19.30 próba z aktorami
Co nowego się wydarzyło ….
Stacks Image 23666
W dniu 19 marca 2017r. odbyły się (tym razem w Zielonej Górze) Debiuty Najmłodszych Smyczkowców. Organizatorem tej edycji była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Gorze. W Debiutach wzięło udział 23 uczniów ze Szkol Muzycznych z naszego regionu. Naszą Szkołę reprezentowały 3 wiolonczelistki: Maja Kościuszko, Amelia Sulejewska i Nadia Przybylska. Gratuluje wspaniałego występu i życzę dalszych sukcesów.

Danuta Bylica

Stacks Image 23656
W dniach 10-11.03.2017 w Poznaniu odbył się jubileuszowy XXV Poznański Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych. Zwyczajowo ten konkurs jest znaczącą i silnie obsadzoną imprezą, ale w tym roku zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania Organizatorów. Do przesłuchań przystąpiło 109 uczniów grających na trąbce, waltorni, puzonie i tubie ze szkół w całej Polsce. Bardzo liczną i silną grupę stanowili w tym roku uczniowie z Górnego Śląska (Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Opole) ale również mieliśmy reprezentantów z największych ośrodków takich jak Poznań, Gdynia, Bydgoszcz, Szczecinek, Kalisz, Konin, Szczecin, Zielona Góra, Warszawa oraz wiele, wiele innych. Uczniowie rywalizowali w pięciu grupach wiekowych z których najliczniej i chyba najsilniej były obsadzone grupy najmłodsze czyli pierwsza i druga. Z naszej szkoły na konkurs pojechali dwaj nasi uczniowie z mojej klasy i potwierdzili na konkursie swoje umiejętności zdobywając:

 • Dominik Ciesielski - II miejsce w I grupie
 • Julian Pilichaty - I miejsce w II grupie

Chciałbym dodać, że Dominik oraz Julian byli rocznikowo najmłodsi w swoich grupach !!! Naszym uczniom przy fortepianie akompaniowała jedyna w swoim rodzaju (powinna chyba dostać medal za cierpliwość i serce dla dzieci) Lucyna Jędrzejewska.

Chciałbym podziękować wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu czyli rodzicom Juliana i Dominika którzy dzielnie sekundowali swoim dzieciom, a jednocześnie byli "na każde wezwanie" i nigdy nie usłyszałem od nich, że nie maja czasu lub nie mogą. Następne podziękowania kieruję do Lucyny Jędrzejewskiej za te godziny grania i ćwiczenia z chłopakami - opłaciło się. Na koniec słowo "dziękuję" do Was moich uczniowie. Osiągnęliście na tym konkursie bardzo dużo, ale to jeszcze nie ostatnie słowo w tym roku. Przed nami jeszcze Oława i kto wie co jeszcze …..

Paweł Literski

P.S. Na konkursie był jeszcze jeden nasz absolwent z klasy trąbki Dominik Manyś który obecnie uczy się w PSM I i II st. w Zielonej Górze. Dominik również nie wrócił z pustymi rękami i w swojej grupie wiekowej otrzymał wyróżnienie. Dominika będziemy mogli usłyszeć już niedługo podczas koncertu jubileuszowego w Muzeum.

Stacks Image 23644
Przesłuchania uczniów szkół muzycznych organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej - organ prowadzący szkolnictwo artystyczne z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa |Narodowego- odbywają się co dwa lata. W bieżącym roku szkolnym objęte nimi były szkoły muzyczne I stopnia. To ważny sprawdzian efektów ich pracy, ważny w dwójnasób, po pierwsze, wszystkie szkoły muzyczne miały obowiązek w nim uczestniczyć po drugie zaś, zgodnie z zasadami organizacji, został podniesiony do 22 (w skali do 25 punktowej) próg niezbędnych punktów dających jury prawo do wyróżnienia uczestnika przesłuchań.

Z analizy punktów Komisji CEA wynika, że wśród szkół naszego województwa:

 • w klasie skrzypiec:
- trzecią punktację (23,33) otrzymał Marcin Mosorzewski z klasy mgr A.Świdzińskiego
- czwartą punktację (22,66) otrzymała Klara Lachowicz z klasy mgr K.Wietrenko-Tuminskiej
 • w klasie instrumentów dętych blaszanych:
- największą punktację (22) otrzymał Julian Pilichaty z klasy mgr Pawła Literskiego
 • w klasie instrumentów dętych drewnianych:
- największą punktację (22,33) otrzymała Zuzanna Sobieniak z klasy mgr Mirosława Jędrzejewskiego
 • w klasie fortepianu:
- wyróżnienie otrzymała Maja Sebastianowicz z klasy mgr Lucyny Jędrzejewskiej

Uczniowie klasy akordeonu czy gitary, „otarli się” o punkty kwalifikujące do wyróżnienia.
Dla dopełnienia obrazu powyższych danych - mały komentarz,
- na 48 startujących pianistów dyplom laureata dostało tylko czworo uczestników w tym Maja Sebastianowicz
- na 20 startujących uczniów klas instr. dętych blaszanych, dyplom laureata otrzymał tylko jeden uczestnik, Julian Pilichaty
- na 55 uczniów klas instr. dętych drewnianych najwyższą punktację - dyplom laureata otrzymała Zuzanna Sobieniak
- wśród 31 młodych skrzypków trzecią i czwartą punktację otrzymali uczniowie naszej szkoły, Marcin Mosorzewski i Klara Lachowicz oraz oczywiście dyplomy laureata.

Wszyscy nauczyciele laureatów przesłuchań CEA - zarówno uczący jak i im akompaniujący otrzymali dyplomy potwierdzające ich wyróżniające efekty pracy.
Żaden skład Komisji CEA przesłuchującej uczniów, nie wymienił naszej szkoły wśród tych, które wymagają pracy nad podniesieniem efektów nauczania - odwrotnie - klasa skrzypiec wskazana została jako osiągająca wysoki poziom nauczania.
Duża konkurencja, wiele pracy nauczycieli, uczniów i wsparcie rodziców sprawiło wiele satysfakcji uczestnikom przesłuchań. Korzystając z możliwości technicznych, właśnie tą drogą gratuluję sukcesów ich autorom. W roku jubileuszu 50 lecia szkoły potwierdzenie poziomu pracy szkoły wzmacnia radość świętowania.Jerzy T.Szynder
dyrektor


P

S

M
Nowa Sól wita
   

najnowsze

   

informacje

   

!

Już w najbliższą sobotę zapraszamy na następny Koncert Jubileuszowy - tym razem usłyszymy akordeonistę Servera Abkerimova w szerokim repertuarze od baroku do jazzu
Stacks Image 23660