Składam serdeczne podziękowania Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego z siedzibą w Nowej Soli, która przekazała środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. G. Bacewicz w Nowej Soli.

Adam Świdziński
wicedyrektor szkoły

Co nowego się wydarzyło ….
Stacks Image 24097
28 listopada od godziny 14.00 w auli budynku "B" przy ul.Kołłątaja odbywały się warsztaty dla trębaczy. Jako wykładowca został zaproszony p. Rafał Dudek - nauczyciel trąbki z Zespołu Szkół Muzycznych w Katowicach i jednocześnie konsultant Centrum Edukacji Artystycznej. Warsztaty pomimo tego, że były bardzo pracowite to upłynęły w serdecznej oraz pełnej zrozumienia atmosferze. Na szczęście uczniowie dopisali, a czasu mieliśmy na tyle, że p. Rafał Dudek mógł z każdym przeprowadzić indywidualne zajęcia. Uczniowie usłyszeli wiele cennych uwag od wykładowcy i jak to zwykle bywa jedno słowo od innego nauczyciela to tak jak 10 słów od swojego :-) Mam tylko nadzieję, że moi uczniowie z tych warsztatów nie tylko coś zapamiętają ale również wprowadzą to w życie.

Paweł Literski

Stacks Image 24092
W dniach 23-24 listopada 2018 roku w dość odległym Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) odbył się dziewiąty już (a ponieważ odbywa się w cyklu dwuletnim więc tradycja sięga 18 lat) Ogólnopolski Konkurs "Instrumenty Dęte" Chełmno 2018. Konkurs zgromadził dzieci z całej Polski ponieważ byli uczniowie ze szkół muzycznych od Gdańska, poprzez Warszawę do Śląska. Przekrój szkół był bardzo duży i byli przedstawiciele ze wszystkich liczących się ośrodków w Polsce. Z naszej szkoły na konkurs pojechał puzonista Julian Pilichaty który występował w grupie starszej i z konkursu przywiózł wyróżnienie. Wyróżnienie tym cenniejsze, że jury pod przewodnictwem prof. Romana Grynia z Akademii Muzycznej w Poznaniu w grupie starszej przyznało tylko jedno wyróżnienie oraz III miejsce. I i II nie przyznano. Gratulacje dla Juliana i podziękowania dla niestrudzonej akompaniatorki Lucyny Jędrzejewskiej za przygotowania i za trudny fizycznie wyjazd.

Paweł Literski

Stacks Image 24089
W dniu 19 listopada odbył się w Przedszkolu nr 11 w Nowej Soli Koncert z udzialem uczniów naszej Szkoły Muzycznej. Wzięli w nim udział następujący uczniowie:

  • Daniel Kilian ( trąbka)
  • Maja Kościuszko (wiolonczela)
  • Jakub Nowaczyk (klarnet)
  • Patrycja Kryczka( skrzypce)
  • Urszula Essel (gitara)
  • Natalia Gryglewic (fortepian)

Akompaniowała pani Joanna Kalbarczyk, a koncert zorganizowała koncert i prowadziła pani Danuta Bylica.

P

S

M
Nowa Sól wita