Co nowego się wydarzyło ….
Szanowni nauczyciele, drodzy rodzice i uczniowie
Stacks Image 24418
Na miarę sił umysłu, wyobraźni, doświadczenia oraz opinii rodziców, nauczycieli w tym najbliższych współpracowników, chronię szkołę przed wstrząsami towarzyszącymi kolejnym zmianom prawa COVID-owego.
Wypracowanych przez wakacje i wprowadzonych 1.09 br. rozwiązań starczyło na dwa pełne miesiące. Gdyby nie tsunami wirusa, można by wprowadzony system utrzymać ciągle zapewniając zarówno dobre nauczanie stacjonarne jak i warunki do spełnienia reżimu sanitarnego tak niezbędnego dla ochrony zdrowia. Wirus jednak naciera!

Uwzględniając wszystkie okoliczności informuję, że:

 1. lekcje grupowe (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym - (w przygotowaniu „platforma” Google Classroom - loginy i hasła zostaną przekazane uczniom przez nauczycieli w najbliższym tygodniu) wg dotychczasowego planu zajęć,
 2. lekcje indywidualne mogą być prowadzone stacjonarnie lub zdalnie zgodnie z dotychczasowym planem (dopuszczalne są korekty planu związane z wprowadzeniem nauczania zdalnego),
 3. sposób prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 2 musi wynikać z ustaleń rodziców z nauczycielem przedmiotu.

I krótki komentarz - plany tygodniowe zajęć grupowych bez zmian, indywidualnych w miarę możliwości również. Obecność nauczycieli w czasie określonym planem bez względu na sposób realizacji poszczególnych zajęć ustalony z rodzicami, utrzymane zmiany wprowadzone 1.09. To wszystko ma służyć pracy dydaktycznej i zdrowiu całej społeczności szkolnej.
Kończąc, pamiętajmy, że dziś jest początek listopada, prawie cały rok szkolny przed nami. Ramy organizacji pracy szkoły muszą być jasne, stabilne i obliczone - obym się mylił - na długi dystans. Myślę, że tak nakreślony model stwarza realne możliwości wypełnienia zadań szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Życzę zdrowia i wiary w sens podejmowanego wysiłku.

POMYŚLNOŚCI!


Jerzy T. Szynder
Dyrektor

Nowa Sól, 7.11.2020 r.

Stacks Image 24414
Wielkimi krokami zbliża się wielki dzień dla uczniów klas pierwszych, a tym dniem będzie dzień w którym pierwszaki złożą uroczyste ślubowanie. Ślubowanie odbędzie się 16 października, ale ze względu na sytuacje epidemiczną ślubowanie odbędzie się osobno dla każdej z klas pierwszych i tak:

 • klasa I A 16.00
 • klasa I C 16.30
 • klasa I B 17.00
 • klasa I D 17.30

Zapraszamy

Stacks Image 24395
Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele

Najwyższa pora! Należy się całej społeczności szkolnej garść informacji jak będzie wyglądał nowy rok szkolny w szczególności zaś jego pierwsze dni i tygodnie. Odpowiadam - DOBRZE, choć z pewnymi zmianami. Piszę to u progu półrocza, którego dotyczy całość informacji. A więc:

I. DYDAKTYKA:
 1. zajęcia orkiestry zastąpione zostaną kameralnymi formami muzykowania zespołowego tworzonymi w ramach poszczególnych klas instrumentalnych, lub formami utworzonymi we współpracy międzyklasowej (np. trio fortepianowe itp.),
 2. nie będą prowadzone zajęcia chóru,
 3. przedmioty prowadzone grupowo (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) prowadzone będą w 7-8 osobowych grupach,
 4. lekcje przedmiotu głównego i prace z akompaniatorem prowadzone będą wg. dotychczasowej formuły indywidualnie i dwa razy w tygodniu,
 5. wszystkie zajęcia ujęte w tygodniowym planie nauczania odbywać się będą stacjonarnie.

II. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA:
 1. po przekroczeniu progu szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk i założenie maseczki a w szczególnym przypadku pomiar temperatury,
 2. zakrywanie maseczką ust i nosa obowiązuje opiekunów przez czas przebywania w pomieszczeniach ogólnodostępnych (ciągi korytarzowe, toalety, pomieszczenia administracji. Uczniowie nie mają takiego obowiązku,
 3. podczas prowadzonych lekcji nie ma obowiązku używania maseczek choć nie ma też zakazu w tym względzie. Istotne zdanie ma nauczyciel,
 4. dezynfekowane będą poręcze, klamki oraz blaty mebli (ławki, biurka) oraz klawiatury fortepianów.

III. INFORMACJE DODATKOWE:
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się we wtorek, 1 września 2020 r. o godz. 17.00 w budynku A przy ul. Zjednoczenia 42. Na uroczystość zapraszam (tradycyjnie) uczniów klasy pierwszej z jednym z rodziców każdy.
Ustalanie z nauczycielami tygodniowych planów zajęć uczniów odbywać się będzie w środę, czwartek i piątek (2-4.09 br.) w godzinach 15.00-18.00 odpowiednio w budynkach A i B szkoły.
Budynek A szkoły przy ul. Zjednoczenia 42 dysponuje placem postojowym dla samochodów opiekunów uczniów. Przy stawianiu aut proszę uwzględnić też potrzeby innych rodziców czyli stawiać auta w sposób zorganizowany. Karty postojowe będą wydawane w sekretariacie szkoły.

Szanowni Państwo. Pracy nad koncepcją funkcjonowania szkoły przyświecały dwa cele: troska o zdrowie całej społeczności szkolnej oraz o stworzenie czytelnego i skutecznego systemu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Po wielu konsultacjach mamy zamiar owe cele osiągnąć.

Pomyślności
Jerzy T. Szynder
dyrektorP

S

M
Nowa Sól wita