Szanowni Państwo

Szkoła muzyczna w tym roku obchodzi swój jubileusz 50-lecia działalności. Korzystając z możliwości elektronicznego przekazu chciałbym objąć serdecznym wspomnieniem WSZYSTKICH, którzy na przestrzeni półwiecza spotkali się na muzycznym szlaku wytyczanym przez szkołę. WSZYSTKICH, a więc nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji ale też Tych, którzy tworzyli przez długie lata podstawy do powołania szkoły- założycieli społecznego ogniska muzycznego.
Słów wielkiego szacunku, uznania czy podziękowań nie odnoszę do osób, nie wskazuję ich tytułów, stanowisk, roli, czasu czy skali zasług - każdy w tworzeniu muzycznej historii szkoły dołożył swoją cegiełkę .
Efektem wypełnianej przez szkołę misji było i jest wychowanie przez sztukę tysięcy dzieci, zorganizowanie setek koncertów zarówno uczniów szkoły jak i artystów scen polskich, rozsławianie naszego miasta przez udział uczniów w prestiżowych konkursach muzycznych oraz prezentacje dorobku w środowiskach miast partnerskich Nowej Soli.
Nie sposób ogarnąć wszystkich twórców dorobku, stanowiącego treść działalności szkoły przez okrągłe 50 lat. Przypadł mi zaszczyt WSZYSTKIM za każdy gest wsparcia podziękować.

Jerzy Tadeusz Szynder
dyrektor