Co nowego się wydarzyło ….

Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice


Wracamy do szkoły po kończących się feriach. Jedyna zmiana w organizacji zajęć w drugim półroczu dotyczyć będzie klas I-III. Uczniowie tychże klas lekcje rytmiki i kształcenia słuchu realizować będą stacjonarnie. Pozostałe zajęcia prowadzone będą tak jak w I półroczu. W praktyce, on line prowadzone będą wyłącznie lekcje kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla klas IV-VI. Dla sprawności organizacji zajęć zalecam zachowanie tygodniowych planów lekcji w kształcie dotychczasowym.


Powodzenia
Jerzy Tadeusz Szynder
dyrektor

Stacks Image 24429
Po dłuższej przerwie konkursowej powoli zaczną wracać informacje o naszych uczniach którzy brali udział w konkursach. Na razie są to tylko konkursy online - ale pamiętajmy, że są to "onlinowe" wersje konkursów które na stałe zagościły na konkursowej mapie dęciaków.
15 grudnia zostały ogłoszone wyniki XXIII Wielkopolskiego Konkursu Uczniów Klas Instrumentów Dętych - wersja online. Bardzo się cieszymy, że trójka naszych uczniów zdobyła nagrody w swoich grupach i tak:

Ignacy Pilichaty z klasy saksofonu zdobył II miejsce,
Feliks Kiraga z klasy trąbki zdobył III miejsce,
Filip Bywalec z klasy trąbki otrzymał wyróżnienie.

Nagrody tym cenniejsze, że w czasach pandemii wszystkie konkursy zostały odwołane (za wyjątkiem konkursów online), a na ten jak podawali organizatorzy zgłosiło się 148 osób z całej Polski.

Kochani - gratulacje i oby tak dalej :-)
Stacks Image 24418
Na miarę sił umysłu, wyobraźni, doświadczenia oraz opinii rodziców, nauczycieli w tym najbliższych współpracowników, chronię szkołę przed wstrząsami towarzyszącymi kolejnym zmianom prawa COVID-owego.
Wypracowanych przez wakacje i wprowadzonych 1.09 br. rozwiązań starczyło na dwa pełne miesiące. Gdyby nie tsunami wirusa, można by wprowadzony system utrzymać ciągle zapewniając zarówno dobre nauczanie stacjonarne jak i warunki do spełnienia reżimu sanitarnego tak niezbędnego dla ochrony zdrowia. Wirus jednak naciera!

Uwzględniając wszystkie okoliczności informuję, że:

  1. lekcje grupowe (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym - (w przygotowaniu „platforma” Google Classroom - loginy i hasła zostaną przekazane uczniom przez nauczycieli w najbliższym tygodniu) wg dotychczasowego planu zajęć,
  2. lekcje indywidualne mogą być prowadzone stacjonarnie lub zdalnie zgodnie z dotychczasowym planem (dopuszczalne są korekty planu związane z wprowadzeniem nauczania zdalnego),
  3. sposób prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 2 musi wynikać z ustaleń rodziców z nauczycielem przedmiotu.

I krótki komentarz - plany tygodniowe zajęć grupowych bez zmian, indywidualnych w miarę możliwości również. Obecność nauczycieli w czasie określonym planem bez względu na sposób realizacji poszczególnych zajęć ustalony z rodzicami, utrzymane zmiany wprowadzone 1.09. To wszystko ma służyć pracy dydaktycznej i zdrowiu całej społeczności szkolnej.
Kończąc, pamiętajmy, że dziś jest początek listopada, prawie cały rok szkolny przed nami. Ramy organizacji pracy szkoły muszą być jasne, stabilne i obliczone - obym się mylił - na długi dystans. Myślę, że tak nakreślony model stwarza realne możliwości wypełnienia zadań szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Życzę zdrowia i wiary w sens podejmowanego wysiłku.

POMYŚLNOŚCI!


Jerzy T. Szynder
Dyrektor

Nowa Sól, 7.11.2020 r.


P

S

M
Nowa Sól wita